Inkomensverzekeringen / Woonlastenverzekeringen

Met de komst van de WIA (Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en het aanscherpen van de WW staat de verzorgingsstaat in Nederland behoorlijk onder druk. Indien u langdurig werkeloos of arbeidsongeschikt wordt, dan heeft u echt een probleem. Bij de WW ontvang u maximaal 70% van het laatstverdiende salaris of het maximale dagloon; dus maximaal 135 euro bruto per dag!

Wanneer u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent ontvangt u geen uitkering meer. Bij een aantal beroepen is het aan te bevelen een inkomens- of woonlastenverzekering af te sluiten. En gelukkig geven een aantal geldverstrekkers korting op de hypotheekrente indien u deze gelijktijdig met de hypotheek afsluit.