Sparen en vermogen

Wie streeft naar een gezonde vermogensgroei, die ziet zich geconfronteerd met tal van mogelijkheden: via de eigen woning, banksparen in de hypotheek, via lijfrentes of wellicht via beleggen, verzekeringen enz. Het zoeken naar een gezonde vermogensgroei is een kwestie van het afwegen van risico’s, doelstellingen en alle eigenschappen moeten op elkaar afgestemd zijn.

Miljoenen mensen in Nederland hebben een beleggingsverzekering. Recent is bekend geworden dat een groot deel van de premie die u betaalt (gemiddeld 40%) helemaal niet wordt belegd, maar door de verzekeringsmaatschappij als kosten wordt ingehouden.

Er zijn goede mogelijkheden voor wat betreft het omgaan met “zogenaamde woekerpolissen”. Veel polissen geven het recht om over te stappen naar sparen of minder risicovol beleggen en om de overlijdensrisicoverzekering aan te passen. Hiermee kunnen de kosten en risico’s van de polis worden beperkt. Beperking van kosten leidt meestal tot een beter productrendement en een hoger eindkapitaal.

Heeft u behoefte aan een solide, financieel advies? Aarzel niet even contact met ons
te nemen. Wij geven u graag antwoord op al uw vragen.