Toekomstvoorzieningen en pensioen

Tien jaar geleden hadden we allemaal een pensioenregeling van 70% van het laatstverdiende loon. Vijf jaar geleden was de kans dat we er op 62 jaar met een mooie vut-regeling nog uit konden stappen erg hoog. Met de komst van de middelloonregeling en de nieuwe pensioenwet is dat voorbij. Kunt u de hypotheek de gehele looptijd blijven betalen, ook als u met pensioen gaat?

Wij kijken graag mee naar uw financiele toekomst, te denken valt aan een pensioenbreuk (ANW-hiaat, AOW-hiaat in 2015)
of eerder stoppen / korter werken. Allemaal vragen waarvoor wij u een uitstekende en betaalbare oplossing kunnen aanbieden. Wij kijken ook mee naar de toekomst van uw kinderen,
voor hen staat een goede opleiding hoog op de verlanglijst.
De kosten hiervan kunnen hoog oplopen, in uw persoonlijke
financiele planning kuntu daar ruimte voor maken.

Voor een nadere toelichting m.b.t. deze onderwerpen kunt u
altijd contact met ons opnemen.