Verzekeringen

In een mensenleven zijn er op vele gebieden onzekerheden, zoals bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en inkomsten. Aan deze onzekerheden zitten vaak financiële consequenties verbonden; gemis aan inkomsten bij overlijden van een van de twee kostwinners en een aanzienlijke teruggang in de inkomsten bij een werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

In de gesprekken over uw hypotheek worden de volgende verzekeringen besproken:

  • Inkomensverzekeringen / woonlastenverzekeringen bij WIA en WW
  • Overlijdensrisicoverzekeringen t.b.v. de nabestaanden
  • Het verzekeren van uw woning