Vertrouwen in de woningmarkt

Het vertrouwen in de woningmarkt is op dit moment zeer hoog in Nederland. Het herstel is in volle gang en het optimisme blijft toenemen, sinds het dieptepunt in het jaar 2013 stegen de prijzen gemiddeld met 15 procent. Dit jaar is er nog een prijsstijging van 6 procent op de huizenmarkt. Volgend jaar bedraagt die stijging 4 procent, aldus de Nederlandsche Bank. De verwachting is dat de hypotheekrente weer gaat stijgen, wat de maximale hypotheek verlaagt. Dat remt de prijzen en maakt oververhitting niet waarschijnlijk.

De Nieuwbouwtarieven voor hypotheken met aankoop > 245.000 euro zijn op dit moment zeer laag te noemen:

  • de hypotheekrente is 2,40% voor 10 jaar vast en deze is 2,90% voor 20 jaar vast
  • banken verstrekken tot gemiddeld tot 112,50% van de nieuwbouwwaarde

Bij aankoop van een bestaande woning > 245.000 euro bedraagt de 10-jaars hypotheekrente 2,39%. De 20-jaars hypotheekrente bedraagt 2,94%.

De vraag naar het oversluiten van de hypotheek neemt ook fors toe, mede op basis van de historisch lage rentetarieven:

  • de 10-jaars hypotheekrente bedraagt op dit moment 1,69% (aankoop < 245.000 euro met NHG)
  • de 20-jaars hypotheekrente bedraagt op dit moment 2,39% (aankoop < 245.000 euro met NHG)

Heeft u plannen voor aankoop van een bestaande woning of een nieuwbouwproject, dan willen wij u graag adviseren inzake de eventueel benodigde hypotheek. Veel plannen en beslissingen met financiële gevolgen zijn gebaat bij een deskundig advies. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u ons bereiken via telefoonnummer 06 – 46412721.

Datum tarieven: 1 Mei 2017

Written by