Wijzigingen op de woningmarkt in 2018

  • Het maximaal te lenen bedrag daalt stapsgewijs. In 2018 kunt u maximaal 100% van de marktwaarde van de woning financieren met een hypothecaire lening.
  • De NHG-kostengrens is nu 245.000 euro en deze wordt met ingang van 1 januari 2018 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Naar verwachting wordt de NHG grens in 2018 verhoogd naar 265.500 euro. Wanneer een klant energiebesparende voorzieningen wil treffen, dan mag de kostengrens maximaal 105% zijn van de gemiddelde huizenprijs.
  • Per 1 januari 2018 vervalt de huidige regeling “aftrekbare rente bij restschuldfinanciering”. Voor restschuldfinancieringen die vanaf 1 januari 2018 worden gesloten, vervalt de aftrekbaarheid van de rente volledig.
  • Afbouw hypotheekrenteaftrek. In het belastingplan 2014 is vastgelegd dat het hoogste tarief van 52% voor aftrek van hypotheekrente  in 28 jaarlijkse stappen van 0,5% wordt verlaagd van 52% naar 38%. In 2014 is de eerste stap ingezet, de renteaftrek is verlaagd van 52% naar 51,5%. Het maximale tarief (38%) waarover renteaftrek mogelijk is, wordt bereikt in 2041. In 2018 wordt deze verlaagd van 50% naar 49,5%.
  • Tweeverdieners mogen vanaf 2018 meer lenen voor een huis. Het laagste inkomen van de tweeverdieners telt nu mee voor 60%, in 2018 wordt dat percentage verhoogd naar 70%.

Written by