Wijzigingen op de woningmarkt in 2019

  • De NHG-kostengrens is nu 265.000 euro en deze gaat met ingang van 1 januari 2019 omhoog naar 290.000 euro. Wanneer een klant energiebesparende voorzieningen wil treffen, dan stijgt de NHG kostengrens naar 307.400 euro (106%).
  • Energie Bespaar Budget (EBB). Deze is vorig jaar geïntroduceerd door NHG als aanvulling op de Energie Besparende Voorzieningen (EBV). Om het EBB nog makkelijker toepasbaar te maken is het niet langer nodig om hiervoor een specificatie met geplande voorzieningen aan te leveren.
  • De borgtochtprovisie in 2019 is vastgesteld op 0,9% en vormt een eerste stap naar een lagere en stabielere premie, die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt.
  • Minder belastingschijven. In 2019 gaat het aantal belastingschijven omlaag van 4 naar 2. Er komt een basistarief van 36,93% voor inkomens tot 68.600 en  een toptarief van 49,5% voor inkomens daarboven. AOW’ers betalen over de eerste 20.000 euro een tarief van 18,65%.
  • Afbouw hypotheekrenteaftrek. In de komende jaren wordt de hypotheekrente verder afgebouwd. In 2019 gaat het maximale belastingpercentage waarover huizenbezitters hun hypotheekrente mogen naftrekken met 0,5% omlaag naar 49%.
  • Tweeverdieners mogen vanaf 2018 meer lenen voor een huis. Het laagste inkomen van de tweeverdieners telt in 2019 mee voor 70%.
  • De Wet Hillen wordt met ingang van 2019 in 30 jaar afgebouwd met 3,33% per jaar. Dit heeft als gevolg dat als u de hypotheek heeft afgelost, u toch inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait verschuldigd bent.

Written by