Wijzigingen op de woningmarkt in 2022

  • De NHG-kostengrens is nu 325.000 euro en deze gaat met ingang van 1 januari 2022 omhoog naar 355.000 euro. Wanneer een klant energiebesparende voorzieningen wil treffen, dan stijgt de NHG kostengrens naar 376.300 euro (106%). Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, de isolatie van spouwmuren of het dak of de vervanging van de CV-ketel door een HR-ketel.
  • De borgtochtprovisie in 2022 is vastgesteld op 0,60% (was 0,70% in 2021), ze vormt een stabiele premie die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt.
  • Passende provisie. De klant betaalt vanaf 1 januari 2022 bij het oversluiten van een NHG-lening alleen borgtochtprovisie over het deel dat hij meer wil lenen.
  • De kostengrens bij het aankopen van een woning gaat ook gelden voor het oversluiten. Het is niet mogelijk om een lening van niet-NHG over te sluiten naar NHG als de woningwaarde hoger is dan de kostengrens.
  • Afbouw hypotheekrenteaftrek. In de komende jaren wordt de hypotheekrente verder afgebouwd. In 2022 gaat het maximale belastingpercentage waarover huizenbezitters hun hypotheekrente mogen aftrekken met 3,00% omlaag naar 40,00%.
  • Tweeverdieners mogen vanaf 2018 meer lenen voor een huis. Het laagste inkomen van de tweeverdieners telt in 2022 mee voor 90% (was ook 90% in 2021).

Written by