Wijzigingen op de woningmarkt per 1 januari 2018

Restschuldregeling stopt per 1 januari 2018. De Vereniging Eigen Huis adviseert kopers met een mogelijke restschuld de overdracht voor 31 december 2017 te laten plaatsvinden. Dan kunnen zij nog gebruik maken van de restschuldregeling en maximaal 15 jaar de rente en kosten van hun restschuldfinanciering aftrekken.

Written by